Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


" Boldog Iskola Program" - részlet az iskola Pedagógiai Programjából

2019.07.14

Részlet a Dudari Általános Iskola Pedagógiai Programjából

1.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink

1.2.1. Boldogságóra program

 

Kiemelt módszer, amely segíti a fenti céljaink megvalósítását az iskola életébe minden évfolyamon jelen lévő boldogságóra program.

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatán iskolánk elnyerte a „Boldog Iskola” címet. „A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolai korosztály számára.”

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke).

 

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősítik önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.

 

Intézményünkben valamennyi évfolyamon havonta egy alkalommal kerül sor boldogság óra megtartására. Az alsó évfolyamokon (1-4. osztály) tanórai kereteken belül beépítve, a tanmenetekben jelölve az alábbi tantárgyakban van erre lehetőség: magyar irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és technika, ének-zene. A felső tagozaton (5-8. osztályig) az osztályfőnöki órák keretében kerül sor a boldogságórákra. A boldogság órák témájának megjelenését a tanmenetekben jelölni kell.

 

Céljaink:

 •  Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.
 •  Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete.
 •  A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.
 •  A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élethelyzetekből adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud fejlődni a jellem, a személyiség.
 •  Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével való gazdagodás a mindennapi gyakorlatban.
 •  A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.
 •  Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.
 •  A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.
 •  Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
 •  A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
 •  Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind jobb önismeret következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, céltudatosság és elkötelezettség a célok megvalósításában.

A Boldogságórák:

A teljes Boldogságóra program 10egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

 

A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás ismérveit.