Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyógypedagógiai asszisztensi állás

2021.02.15

Veszprémi Tankerületi Központ               

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dudari Általános Iskola

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

Integráltan nevelt SNI-s gyerekek oktatását-nevelését segítő munka. A tanulók egyéni és csoportos fejlesztésének segítése a gyógypedagógus irányítása alapján. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi szaktanfolyam,

 

cselekvőképesség

büntetlen előélet

magyar állampolgárság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Stanka Erika megbízott intézményvezető részére a dudariskola@gmail.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.