Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanítói állás

2022.03.17

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.04.20-2022.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8416 Dudar, Hunyadi utca 13.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói és napközis feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító,

 

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stanka Erika mb. intézményvezető nyújt, a +36/30/811-5097 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Stanka Erika mb. intézményvezető részére a dudariskola@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejűre módosulhat. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.